Намын явцуу үзлээс зоригтой гарсан Х.Золжаргалыг иргэд алга ташилтаар угтлаа