Орхон аймгийн НХҮХ харьяалалгүй ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ

Foto

 Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар-цагаан сарыг угтан ажиллаж байсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дампуурсан буюу татан буугдсан, түүнчлэн өөр орон нутгаас шилжиж ирсний улмаас  харьяалах байгууллага , аж ахуйн нэгжгүй  болсон 55-69 насны Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын нийт 3395 харьяалалгүй ахмад настанд хүндэтгэл үзүүллээ.